Around Atar

Chinguetti

Train between Nouadibhou and Choum

Terjit

Nouakchott

Chinguetti

Atar

Nouadibhou

Road to Nouadibhou

Photos Menu