Kota Bahru, Peninsular Malaysia

East coast, Peninsular Malaysia

Penang, Peninsular Malaysia

Mosque, Peninsular Malaysia

Orang-utan, Sarawak

Macaque, Bako national park, Sarawak

Bako, Sarawak

Sunday market, Kuching, Sarawak

Batang Rejang river, Sarawak

Sunday market, Kuching, Sarawak

Batang Rejang river, Sarawak

Hong San temple, Kuching, Sarawak

Jong's crocodile farm, Sarawak

Photo Menu